OM NJS DANSK AFDELING

I en meget fragmenteret jernbanesektor er NJS en tværfaglig udbyder af information om udviklingen i jernbanesektoren i de nordiske lande. NJS er også et organ til etablering af uformelle netværk.


Den danske afdeling inden for NJS - forum for nordisk jernbanesamarbejde er en sammenslutning af mennesker og organisationer med professionelle forbindelser til jernbanesektoren i Danmark. Tilsvarende nationale afdelinger er placeret i Finland, Norge og Sverige.


NJS dansk afdeling organiserer ligesom andre nationale afdelinger seminarer, studiebesøg og bidrager til anden formidling af viden, der styrker medlemmernes faglige viden. Som medlem af NJS dansk afdeling er du altid velkommen til at deltage i seminarer og andre arrangementer, som vi eller vores andre nordiske afdelinger arrangerer. Du får ofte rabat på gebyret for de seminarer, som vi afholder selv, eller som finder sted i samarbejde med andre arrangører. Som medlem af NJS modtager du også Nordisk jernbanetidskrift (NJT), Nordens førende fagmagasin inden for jernbaneområdet. NJT udgiver fem numre om året.


Forum for nordisk jernbanesamarbejde arbejder tværfagligt på tværs af grænser mellem de nordiske lande og mellem myndigheder, infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, konsulenter, entreprenører, leverandører og andre aktører i den nordiske jernbanesektor. Foreningen er ikke partisk.

BESTYRELSE I NJS DANSK AFDELING

Bestyrelsen i NJS dansk afdeling består af følgende personer fra juli 2021:


Formand: Helena Kyster-Hansen, New Thinking

Næstformand: Sten A. Hansen, Helsingborg Stad

Kasserer: Sten Otto

Sekretær og ansvarlig for arrangementsgruppe: Joachim Bak, DSB

Medlemsregistrator: Agnete Fich, SJ

Webkoordinator og hjemmesideredaktør: Alex Landex, Rambøll (Helena Kyster-Hansen, New Thinking) 

Arrangementskoordinator m. IDA Rail: Niels Wellendorf, Konsulent

Bestyrelsesmedlem, arrangementsgruppe mv.: Bernd Schittenhelm, Banedanmark

Sommerture: Niels Møller, Konsulent- og rådgivningsvirksomhed


KONTAKTPERSON TIL BESTYRELSEN

Claus B. Jørgensen, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen


STØTTEFUNKTIONER

National redaktør NJT: Tommy Frost, Movia

IT: Lars K G Andersen, Banedanmark


Revisor: Niels Jensen

Revisorsuppleant: Niels Munch