NJS – POHJOISMAIDEN RAUTATIESEURA SUOMEN OSASTO R.Y.

Pohjoismaiden Rautatieseura Suomen osasto r.y. on osa NJS:ää, Pohjoismaista rautatieyhteistyön foorumia. Vastaavat kansalliset osastot toimivat Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. NJS:n Suomen osaston jäsenet ovat yksityishenkilöitä ja organisaatioita, joilla on ammatillinen yhteys rautatiealaan Suomessa tai jotka ovat muuten kiinnostuneet rautateistä.


Suomen osastoa johtaa hallitus, joka vastaa NJS:n toiminnasta Suomessa. Hallitus vastaa vuorovaikutuksessa jäsenistön kanssa mm. erilaisten seminaarien, tutustumiskäyntien ja matkojen järjestämisestä ottaen huomioon monipuolisesti rautatiealan eri toiminnot ja roolin joukkoliikenteessä. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös pohjoismaiseen yhteistyöhön. Hallituksen puheenjohtaja kuuluu Pohjoismaiden hallitukseen, jonka roolina on NJS:n yhteispohjoismainen koordinointi ja toiminnan kehittäminen sekä vastuu NJT-lehden tuottamisesta. Seuran jäsenmaksu Suomessa on 30 euroa/vuosi. Virallinen kieli on kotimaan toiminnassa suomi. NJS:n pohjoismaisessa yhteistyössä pääkielenä on ruotsi.


NJS:n Suomen osasto sekä Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansalliset osastot järjestävät jäsenille seminaareja, opintoretkiä ja vierailuja sekä osallistuvat rautatiealan ajankohtaisen tiedon levittämiseen vahvistaen jäsenten ammatillista tietämystä. NJS:n Suomen osaston jäsenenä olet aina tervetullut osallistumaan myös muiden NJS:n kansallisten osastojen järjestämiin seminaareihin ja tapahtumiin. Jäsenetuna saat Pohjoismaiden johtavan rautatiealan aikakauslehden Nordisk järnbanetidskrift (NJT), jota julkaistaan viisi numeroa vuodessa. Lehden toimitus on Ruotsissa, ja kussakin jäsenmaassa toimii vastuullinen toimittaja tuottaen ajankohtaista aineistoa lehteen.

AIKAISEMPIA TAPAHTUMIA

NJS:n Suomen osasto julkaisee järjestämistään tapahtumista tietoa sekä seminaarien ohjelmatiedot ja esitykset.

TULE MUKAAN NJS:N SUOMEN OSASTON TOIMINTAAN JA LIITY JÄSENEKSI

Oletko aktiivinen rautatiealan ammattilainen tai muuten kiinnostunut rautateistä ja haluat pysyä ajan tasalla Pohjoismaiden tapahtumista? Silloin jäsenyys NJS:n Suomen osaston toiminnassa on Sinulle hyvä ratkaisu. NJS:n Suomen osaston jäsenenä saat jatkuvasti kutsuja seminaareihin ajankohtaisista aiheista, opintovierailuihin ja muihin aktiviteetteihin, joita NJS järjestää Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Jäsenyyteen kuuluu myös Pohjoismaiden johtava rautatiealan aikakauslehti Nordisk Järnbanetidskrift (NJT), joka ilmestyy vuosittain viisi kertaa. NJS:n jäsenmaksu Suomessa on 30 euroa / vuosi.


Lue lisää...