NJS NORSK AVDELING

NJS norsk avdeling er den norske delen av NJS - Forum for nordisk jernbanesamarbeid. Tilsvarende nasjonale avdelinger er lokalisert i Danmark, Finland og Sverige. Medlemmer av NJS norske avdeling er enkeltpersoner og organisasjoner med en profesjonell tilknytning til jernbanesektoren i Norge. Avdelingen ledes av et styre som har ansvar for NJS' virksomhet i Norge. Leder for NJS norske avdeling representerer Norge i det nordiske samarbeidet innen NJS.


NJS norsk avdeling, samt de nasjonale avdelingene i Danmark, Finland og Sverige, arrangerer seminarer, studiebesøk og bidrar til annen formidling av kunnskap som styrker medlemmenes faglige kunnskap. Som medlem av NJS Norsk avdeling er du alltid velkommen til å delta i seminarene og andre arrangementer organisert av NJS nasjonale avdelinger. Medlemskapet inkluderer også Nordisk jernbanetidskrift (NJT), Nordens ledende fagmagasin på jernbaneområdet. NJT publiserer fem utgaver per år.


ARRANGEMENTER

AKTUELLE

TIDLIGERE

NJS norsk avdeling publiserer programmer og presentasjoner fra seminarer og studiebesøk som avdelingen har arrangert. Klikk på knappen nedenfor for å komme til tidligere arrangementer og presentasjoner.

BLI MEDLEM AV NJS NORSK AVDELING

Er du aktiv i den norske jernbanenæringen og vil holde deg oppdatert med hva som skjer i Norden? Da er et medlemskap i NJS norsk avdeling løsningen. Som medlem av NJSs norske avdeling vil du motta løpende invitasjoner til seminarer om aktuelle emner, studiebesøk og andre aktiviteter som NJS arrangerer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Medlemskapet inkluderer også Nordisk järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledende fagmagasin på jernbaneområdet. NJT publiserer fem utgaver per år.