NJS NORSK AVDELING

NJS norsk avdeling er den norske delen av NJS - Forum for nordisk jernbanesamarbeid. Tilsvarende nasjonale avdelinger er lokalisert i Danmark, Finland og Sverige. Medlemmer av NJS norske avdeling er enkeltpersoner og organisasjoner med en profesjonell tilknytning til jernbanesektoren i Norge. Avdelingen ledes av et styre som har ansvar for NJS' virksomhet i Norge. Leder for NJS norske avdeling representerer Norge i det nordiske samarbeidet innen NJS.


NJS norsk avdeling, samt de nasjonale avdelingene i Danmark, Finland og Sverige, arrangerer seminarer, studiebesøk og bidrar til annen formidling av kunnskap som styrker medlemmenes faglige kunnskap. Som medlem av NJS Norsk avdeling er du alltid velkommen til å delta i seminarene og andre arrangementer organisert av NJS nasjonale avdelinger. Medlemskapet inkluderer også Nordisk jernbanetidskrift (NJT), Nordens ledende fagmagasin på jernbaneområdet. NJT publiserer fem utgaver per år.


Årsmøte 2022

Årsmøte i Norsk avdeling avholdes 5. april kl 16 i Ruters lokaler på Jernbanetorget i Oslo, se innkalling

ARRANGEMENTER

AKTUELLE

PLANLAGTE

TIDLIGERE

NJS norsk avdeling publiserer programmer og presentasjoner fra seminarer og studiebesøk som avdelingen har arrangert. Klikk på knappen nedenfor for å komme til tidligere arrangementer og presentasjoner.

BLI MEDLEM AV NJS NORSK AVDELING

Er du aktiv i den norske jernbanenæringen og vil holde deg oppdatert med hva som skjer i Norden? Da er et medlemskap i NJS norsk avdeling løsningen. Som medlem av NJSs norske avdeling vil du motta løpende invitasjoner til seminarer om aktuelle emner, studiebesøk og andre aktiviteter som NJS arrangerer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Medlemskapet inkluderer også Nordisk järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledende fagmagasin på jernbaneområdet. NJT publiserer fem utgaver per år.