ANNONSERA I NORDISK JÄRNBANETIDSKRIFT

– tidningen som når beslutsfattare i hela den nordiska järnvägsbranschen

Med en annons i Nordisk Järnbanetidskrift når du läsare som är verksamma på ledande poster hos järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, konsulter, entreprenörer, leverantörer, branschorgan, myndigheter och andra aktörer inom hela den nordiska järnvägssektorn. Därför är en annons i Nordisk Järnbanetidskrift det självklara valet för dig som vill synas och nå viktiga beslutsfattare.


Mainoksella Nordisk järnbanetidskriftissä voit tavoittaa lukijoita, jotka toimivat johtotehtävissä rautatieyrityksissä, infrastruktuurin haltijoina, konsultteina, urakoitsijoina, tavarantoimittajina, eri toimialoilla, viranomaisina ja muina liikennealan toimijoina Pohjoismaissa. Siksi mainos Nordisk järnbanetidskriftissä on hyvä valinta Sinulle, kun haluat näkyä ja tavoittaa tärkeät päättäjät.

ANNONSPRISLISTA

KONTAKT

För att boka din annons, kontakta någon av följande personer:


DANMARK

Sten A. Hansen

  • E-post: sten.a.hansen@hotmail.com
  • Telefon: +45 262 445 16


FINLAND

Arja Aalto

  • E-post: aaltoak@gmail.com
  • Telefon: +358 40 548 75 72


NORGE

Øyvind Rørslett

  • E-mail: oyvind.rorslett@gmail.com
  • Phone: ‭+47 975 25 425


SVERIGE

Per Olof Lingwall

  • E-post: po.lingwall@cloling.se
  • Telefon: +46 70 724 55 12