NJS VÄRNAR OM MEDLEMMARNAS INTEGRITET

Den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som stärker skyddet för den personliga integriteten, i kraft. GDPR ersätter nationella lagar för hantering av personuppgifter. Mycket är sig likt, men kraven för att få behandla personuppgifter stärks. För att NJS ska kunna bedriva sin verksamhet behöver NJS behandla vissa personuppgifter om dig som medlem. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. För NJS är det viktigt att du som medlem känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.


I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka uppgifter som vi behöver, hur vi använder dem och hur länge som uppgifterna sparas. Vill du veta vilka personuppgifter som vi har om dig, eller om du har upptäckt något fel, kan du kontakta din nationella NJS-avdelning.
NJS VARJELEE JÄSENTENSÄ YKSITYISYYTTÄ

Toukokuun 25. päivänä 2018 tuli voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka vahvistaa yksityisyyden suojaa. Asetus korvaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Moni asia on kuten ennenkin, mutta henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset kasvavat. Jotta NJS voisi harjoittaa toimintaansa, on sen käsiteltävä joitain henkilötietojasi yhdistyksen jäsenenä. Suojaamme yksityisyyttäsi ja pyrimme korkeaan turvatasoon tietosuojatyössämme. NJS:lle on tärkeätä, että yhdistyksen jäsenenä koet yhdistyksen harjoittaman henkilötietojen käsittelyn kannaltasi turvallisena.


Tietosuojakäytännössämme kuvaamme mm. mitä tietoja tarvitsemme, miten niitä käytämme ja kuinka kauan säilytämme tiedot. Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja meillä on tai jos olet löytänyt tiedoista virheen, voit ottaa yhteyttä kansalliseen NJS-osastoosi.