NJS:N SUOMEN OSASTON TOIMINTA

NJS toimii keskustelufoorumina ja tiedon välittäjänä rautatiesektorin monitoimijaympäristössä sekä Suomessa että Pohjoismaissa. NJS:n kautta voit luoda yhteistyöverkostoja sekä kotimaisten että pohjoismaisten kollegojen kanssa.


NJS:n tarkoituksena Suomessa on edistää yhteistyötä pohjoismaisten rautatiealan toimijoiden välillä, kehittää jäsenten tietotaitoa ja toimia yhteisymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden puolesta. Näihin tavoitteisiin pyritään järjestämällä rautatiealaan liittyviä seminaareja, tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja sekä kotimaisella että pohjoismaisella tasolla.


NJS myötävaikuttaa rautatiealan kehitykseen monin tavoin kuten jakamalla tietoa, ideoita ja kokemuksia. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen seminaareja, retkiä, opintomatkoja, tutustumiskäyntejä ja yhteispohjoismaista ohjelmaa, joiden sisältö on sekä poikkiammatillista että harrastuspohjaista. Tavoitteena ovat korkeatasoiset ja ajankohtaiset aktiviteetit. Päämääränsä tukemiseksi yhdistys julkaisee lehteä ”Nordisk järnbanetidskrift (NJT), joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja kuuluu jäsenetuihin.


Yhdistys on poliittisesti riippumaton. NJS:n toiminnassa on mukana asiantuntijoita rautatiesektorin eri osa-alueilta. NJS Suomen osaston tavoitteena on tarjota jäsenille monipuolista ohjelmaa ottaen huomioon laajasti rautatiealan eri toiminnot. Infrastruktuuri- ja kalustoasiat, liikennepolitiikka ja -suunnittelu, tieto- ja tekniset järjestelmät, t&k-toiminta, erilaiset kehittämisprojektit sekä tavara- ja henkilöliikenne ovat keskeisiä osa-alueita kuin myös pohjoismainen yhteistyö sekä EU-asiat.

NJS SUOMEN OSASTON HALLITUS/MEDLEMMAR I FINSKA AVDELNINGENS STYRELSE

Puheenjohtaja/ordförande: Arja Aalto

Varapuheenjohtaja/viceordförande: Kari Fagerholm

Hallituksen jäsen/ledamot: Pirjo Huvila

Hallituksen jäsen/ ledamot: Jyrki Saarro

Hallituksen jäsen/ledamot: Juha-Matti Vilppo


MUUT TOIMIHENKILÖT/ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Sihteeri ja taloudenhoitaja/sekreterare och kassör: Viola Boström

Toiminnantarkastaja/verksamhetsgranskare: Leila Nick

Toiminnantarkastaja/verksamhetsgranskare: Liisa Nummela

NJS SUOMEN OSASTON SÄÄNNÖT

NJS Suomen osasto on Suomessa rekisteröity yhdistys jolla on omat säännöt.

Osaston säännöt löytyvät täältä...