OM NJS SVENSK AVDELNING

I en starkt fragmenterad järnvägssektor är NJS en tvärfacklig förmedlare av information om utvecklingen inom järnvägssektorn i de nordiska länderna. NJS är också ett organ för etablering av informella nätverk.


Den svenska avdelningen inom NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete är en sammanslutning av personer och organisationer med yrkesmässig anknytning till järnvägssektorn i Sverige. Motsvarande nationella avdelningar finns i Danmark, Finland och Norge. 


NJS svenska avdelning, liksom övriga nationella avdelningar, anordnar seminarier, studiebesök och bidrar till annan kunskapsspridning som stärker medlemmarnas fackkunskaper. Som medlem i NJS svenska avdelning är du alltid välkommen att delta i seminarier och andra arrangemang som vi själva eller våra övriga nordiska avdelningar anordnar. Du får ofta rabatt på avgiften till de seminarier som vi själva genomför eller som sker i samarbete med andra arrangörer. Som medlem i NJS får du också Nordisk järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledande facktidskrift inom järnvägsområdet. NJT utkommer med fem nummer per år.


Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete arbetar tvärfackligt över gränserna mellan de nordiska länderna samt mellan myndigheter, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, konsulter, entreprenörer, leverantörer och andra aktörer inom den nordiska järnvägssektorn. Föreningen är partipolitiskt obunden.

STYRELSEN I NJS SVENSK AVDELNING

Styrelsen i NJS svensk avdelning består av följande personer för verksamhetsåret 2021:


Ordförande: Per Olof Lingwall, Trafikverket (Solna)

Vice ordförande: Jens Möller, Trafikverket (Malmö)
Sekreterare: Tomas Ahlberg, Region Uppsala
Kassör: Göran Vikar

Koordinator för nordiska seminarier: Anders Lundberg, AL Railadvise

Redaktör för Nordisk järnbanetidskrift: Mikael Prenler, Prenler Consulting

Ordförande i lokalavdelningen NJS Stockholm: Dick Rydås, Infranord

Ledamot: Martin Darelid, Trafikverket (Göteborg)
Ledamot: Erika Eklund, WSP

Ledamot: Sofia Lindblad, Trafikverket (Solna)

Ledamot: Fredrik Lithner, Infranord
Ledamot: Lars Moberg, Lars Moberg Railway Consulting
Ledamot: Maria Parent, Alstom Transport

Ledamot: Johanna Salmi, WSP


REVISORER

Ordinarie revisor: Hans Hellström

Ordinarie revisor: Wille Jansson

Revisorsuppleant: Lennart Kloow