BLI MEDLEM AV NJS NORSKE AVDELING

Som medlem av NJS - forum for nordisk jernbanesamarbeid, vil du være en del av et kvalifisert nettverk i den nordiske jernbanenæringen. Du er invitert til interessante seminarer og mottar Nordic Railway Magazine (NJT), Nordens ledende fagmagasin i jernbaneområdet, hjemme i postkassen fem ganger i året.Enkeltpersoner så vel som selskaper og organisasjoner kan være medlemmer av NJS norsk avdeling. Det som forener oss er en profesjonell tilknytning til norsk jernbanenæring.


Som medlem i NJS får du

  • 5 nr av kvalitetstidsskriftet NJT pr år
  • informasjon om seminarer og andre arrangementer i Norge og i Norden
  • ta del i Nordisk nettverk av fagkompetanse innen jernbanen
  • mulighet til å arrangere seminar innen ditt emne eller fagområde

 

PERSONLIGT MEDLEMSKAP

Medlemskontingenten for personlige medlemmer NJS norsk avdeling koster kr 380,- per år og gir deg 5 nummer av NJT pr år og fri tilgang til våre seminarer (enkeltseminarer kan ha redusert avgift for medlemmer). 

FIRMAMEDLEMSKAP

For firmamedlemmer har NJS norsk avdeling flere nivåer av medlemsskap: gull, sølv og bronse.


BRONSEMEDLEMSKAP

Årsmedlemskap bronse inkluderer

  • Tre eksemplarer av hver utgivelse av Nordisk Jernbanetidskrift og fri deltagelse for inntil 3 medlemmer på NJS seminarer


Pris pr år: Kr. 2.000


GULL- OG SØLVMEDLEMSKAP

Årsmedlemskap gull og sølv inkluderer

  • Tre eksemplarer av hver utgivelse av Nordisk Jernbanetidskrift (kr 75x3x5)
  • Gratis adgang til medlemsmøter/seminar for tre personer fra medlemmet (kr 360 x 3)
  • Annonse i Nordisk Jernbanetidskrift. Sølvmedlem en annonse pr år. Gullmedlem fem annonser pr år (alle utgaver).
  • Annonsebanner på NJS-forum Norge sine nettsider
  • Anledning til å arrangere fagseminar i samarbeid med NJS

Medlemsnivå

Annonser inkludert

Kvartsideannons

Halvsideannons

Helsideannons

Gullmedlem

Fem annonser pr år

25.000 kr pr år

38.000 kr pr år

60.000 kr pr år

Sølvmedlem

En annonse pr år

8.000 kr pr år

11.000 kr pr år

17.000 kr pr år