OM NJS NORSK AVDELING

I en sterkt fragmentert jernbanesektor er NJS formidler av informasjon om utviklingen innenfor jernbanesektoren i de nordiske land på tvers av grensene mellom de forskjellige typer av virksomheter. NJS er også et organ for etablering av uformelle nettverk.


Den norske avdelingen av NJS - forum for nordisk jernbanesamarbeid er en sammenslutning av personer og organisasjoner med profesjonelle forbindelser til jernbanesektoren i Norge. Tilsvarende nasjonale avdelinger er lokalisert i Danmark, Finland og Sverige.


NJS Norsk avdeling arrangerer i likhet med andre nasjonale avdelinger seminarer, studiebesøk og bidrar til annen formidling av kunnskap som styrker medlemmers faglige kunnskap. Som medlem av NJS Norsk avdeling er du alltid velkommen til å delta på seminarer og andre arrangementer som vi eller våre andre nordiske avdelinger arrangerer. Ofte får du rabatt på gebyret for seminarene vi gjennomfører selv eller som foregår i samarbeid med andre arrangører. Som medlem av NJS vil du også motta Nordisk järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledende fagmagasin på jernbaneområdet. NJT publiserer fem utgaver per år.


Forum for nordisk jernbanesamarbeid arbeider tverrfaglig over grenser mellom de nordiske landene og mellom myndigheter, infrastrukturforvaltere, jernbaneselskaper, konsulenter, entreprenører, leverandører og andre aktører i den nordiske jernbanesektoren. Foreningen er ikke partisk.

STYRET I NJS NORSK AVDELING

Styret i NJS norsk avdeling består av følgende personer:


Leder: Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet
Styremedlem: Nina Tveiten, Bane NOR
Styremedlem: Helge Bontveit, Jernbanedirektoratet
Styremedlem: Øyvind Rørslett, konsulent
Styremedlem: Erik Halland, CargoNet

Styremedlem: Anders Holen Rom, Norconsult

Styremedlem: Arne Vidar Hesjedal


ØVRIGE

Redaktør NJT: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Revisor: Kenneth Kvalvik, Vy