TIDLIGERE ARRANGEMENTER I NJS NORSK AVDELING

Her rapporterer vi om programmer og presentasjoner fra seminarene og andre arrangementer som NJS Norsk avdeling har arrangert.

26.5.2021 Fornebubanen, presentasjon av prosjektet

  • Oslo kommune, Fornebubanen ved prosjektledere Knut Sandbu og Klara Lyngnes


20.4.2021: Jernbanen i Norge 2021


13.4.2021: Trafikkpakke 4 - innhold og forutsetninger


17.3.2021: Togreiser fra Norge til Tynkland - en fjern drøm eller er det håp?


3.2.2021: NYE METODER FOR GRUNNUNDERSØKELSER FOR JERNBANE


17.11.2020: NYE TOG PÅ NORSKE SPOR


05.11.2020: NYTT DUBBELSPOR OG NY E16 MELLOM ARNA OG STANGHELLE


14.10.2020: TRAFIKPAKKE 3 VEST – NY TRAFIKAVTALE – OPERATØREN PRESENTERER SEG

Linda Rode, Vy


26.08.2020: TOGETS ROLE I OG ETTER EN PANDEMI


10.06.2020: KVU GODSTERMINALSTRUKTUR I OSLOREGIONEN OG NY GODSSTRATEGI


26.05.2020: MERE FOR PENGENE – BRUK AV BIM I BANE NOR


27.04.2020: SOMMERSTENGNINGER (SPORBRUDD) OG ALTERNATIV TRANSPORT. PRESENTATION AV HVA BANE NOR NÅ GJØR FOR Å REDUSERE OMFANGET AV SPORBRUDD OM SOMMEREN OG FOR Å BEDRE TILLBUDET OM ALTERNATIV TRANSPORT AV PASSASJERER OG GODS.


20.01.2020: DIGITALISERING OG PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD


07.01.2020: NULLUTSLIPP PÅ IKKE ELEKTRIFISERTE BANER


08.10.2019: KONKURRENSEUTSETTNING AV PERSONTRAFIKKEN. STATUS FOR TRAFIKPAKKE 1 OG 2 – OG ET BLIKK INN I PAKKE 4 OG 5.


05.06.2019: FJERNTOGSTRATEGI I NORGE/NORDEN


23.05.2019: ERTMS I NORGE – DIGITALISERING AV JERNBANENS SIGNALANLEGG


26.02.2019: NYE TOG PÅ NORSKE SPOR


05.12.2018: NY TEKNOLOGI MED HYPERLOOP VS. TRADISJONELL JERNBANE


21.11.2018: VEI OG BANE – HVA KAN VI LÆRE AV HVERANDRE


7.11.2018: NY OPERATØR PÅ SØRLANDSBANEN OG JÆRBANEN

Presentasjon: Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet

Presentasjon: Cathrine Elgin, Go-Ahead (ikke tilgjengelig)


23.10.2018: FREMTIDENS MOBILITET I STØPESKJEEN

Innlegg Ragnhild Wahl

Innlegg Erlend Solem, Fylkesdirektør samferdsel

Innlegg Anne Skolmli


16.10.2018: CROSS-BORDER RAIL TRAFFIC IN THE NORDIC REGION


26.9.2018: UTDANNING OG KOMPETANSE I JERNBANESEKTOREN


12.9.2018: OFFENTLIG KJØP AV PERSONTRANSPORT PÅ JERNBANE I STATLIG ELLER REGIONAL REGI. REGIONREFORMEN MOT JERNBANEREFORMEN – HVEM SKAL STYRE TOGTILLBUDET?


10.04.2018: HANDLINGSPROGRAM FOR JERNBANESEKTOREN 2018–2023


11.12.2017: NYTT AKTØRE I NORSK JERNBANE