TIDLIGERE ARRANGEMENTER I NJS NORSK AVDELING

Her rapporterer vi om programmer og presentasjoner fra seminarene og andre arrangementer som NJS Norsk avdeling har arrangert.

9.5.2023 MED FORTIDEN INN I FREMTIDEN – OM JERNBANEN OG KULTURMINNER

21.3.2023 ELEKTRIFISERING AV TRØNDER- OG MERÅKERBANEN

8.3.2023 ERTMS IN THE NORDICS – STATUS AND FUTURE BENEFITS

15.2.2023 UAVHENGIGE VERDIANALYSER I BANE NOR OG PRESENTASJON AV PROSJEKTET NYGÅRDSTANGEN–BERGEN–FLØEN

14.2.2023 INNOVASJONSPROGRAMMET EUROPE'S RAIL- OG SPESIELT OM DET DIGITALE GODSTOGET

2.11.2022 OSLO - STOCKHOLM. FORBEDRING AV TOGTILBUDET PÅ KORT OG LANG SIKT

13.9.2022 STATUS OG FRAMTIDSUTSIKTER FOR NORSK JERNBANE

23.8.2022 JERNBANEDIREKTORATETS ARBEID MED KLIMA OG MILJØ

9.6.2022 DOVREBANEN – DOBBELTSPORANLEGGET VENJAR–EIDSVOLL–LANGSET

5.4.2022 RUTER OG JERNBANEN

  • Ruter og jernbanen - hvordan skal vi sammen gjøre hovedstadens kollektivtilbud enda bedre? Marit Elin Leite, direktør strategiske anskaffelser og operatørutvikling

5.4.2022 ÅRSMØTE NORSK AVDELING

23.3.2022 RINGERIKSBANEN UTBYGGING I REGI AV NYE VEIER AS


22.2.2022 RUTEPLAN R23 FOR ØSTFOLDBANEN/FOLLOBANEN OG GJØVIKBANEN


24.1.2022 OFOTBANEN (MALMBANAN) I FORTID OG FREMTID


7.12.2021 NULLFIB - NULLUTSLIPP PÅ IKKE-ELEKTRIFISERTE BANER


17.11.2021 NYE TOG PÅ NORSKE SPOR (3)


13.10.2021 UTBYGGING AV VESTFOLBANEN


26.5.2021 FORNEBUBANEN, PRESENTASJON AV PROSJEKTET

  • Oslo kommune, Fornebubanen ved prosjektledere Knut Sandbu og Klara Lyngnes


20.4.2021: JERNBANEN I NORGE 2021


13.4.2021: TRAFIKKPAKKE 4 - INNHOLD OG FORUTSETNINGER


17.3.2021: TOGREISER FRA NORGE TIL TYSKLAND - EN FJERN DRØM ELLER ER DET HÅP?


3.2.2021: NYE METODER FOR GRUNNUNDERSØKELSER FOR JERNBANE


17.11.2020: NYE TOG PÅ NORSKE SPOR


05.11.2020: NYTT DUBBELSPOR OG NY E16 MELLOM ARNA OG STANGHELLE


14.10.2020: TRAFIKPAKKE 3 VEST – NY TRAFIKAVTALE – OPERATØREN PRESENTERER SEG

  • Linda Rode, Vy


26.08.2020: TOGETS ROLE I OG ETTER EN PANDEMI


10.06.2020: KVU GODSTERMINALSTRUKTUR I OSLOREGIONEN OG NY GODSSTRATEGI


26.05.2020: MERE FOR PENGENE – BRUK AV BIM I BANE NOR


27.04.2020: SOMMERSTENGNINGER (SPORBRUDD) OG ALTERNATIV TRANSPORT. PRESENTATION AV HVA BANE NOR NÅ GJØR FOR Å REDUSERE OMFANGET AV SPORBRUDD OM SOMMEREN OG FOR Å BEDRE TILLBUDET OM ALTERNATIV TRANSPORT AV PASSASJERER OG GODS.


20.01.2020: DIGITALISERING OG PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD


07.01.2020: NULLUTSLIPP PÅ IKKE ELEKTRIFISERTE BANER


08.10.2019: KONKURRENSEUTSETTNING AV PERSONTRAFIKKEN. STATUS FOR TRAFIKPAKKE 1 OG 2 – OG ET BLIKK INN I PAKKE 4 OG 5.


05.06.2019: FJERNTOGSTRATEGI I NORGE/NORDEN


23.05.2019: ERTMS I NORGE – DIGITALISERING AV JERNBANENS SIGNALANLEGG


26.02.2019: NYE TOG PÅ NORSKE SPOR


05.12.2018: NY TEKNOLOGI MED HYPERLOOP VS. TRADISJONELL JERNBANE


21.11.2018: VEI OG BANE – HVA KAN VI LÆRE AV HVERANDRE


7.11.2018: NY OPERATØR PÅ SØRLANDSBANEN OG JÆRBANEN

Presentasjon: Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet

Presentasjon: Cathrine Elgin, Go-Ahead (ikke tilgjengelig)


23.10.2018: FREMTIDENS MOBILITET I STØPESKJEEN

Innlegg Ragnhild Wahl

Innlegg Erlend Solem, Fylkesdirektør samferdsel

Innlegg Anne Skolmli


16.10.2018: CROSS-BORDER RAIL TRAFFIC IN THE NORDIC REGION


26.9.2018: UTDANNING OG KOMPETANSE I JERNBANESEKTOREN


12.9.2018: OFFENTLIG KJØP AV PERSONTRANSPORT PÅ JERNBANE I STATLIG ELLER REGIONAL REGI. REGIONREFORMEN MOT JERNBANEREFORMEN – HVEM SKAL STYRE TOGTILLBUDET?


10.04.2018: HANDLINGSPROGRAM FOR JERNBANESEKTOREN 2018–2023


11.12.2017: NYTT AKTØRE I NORSK JERNBANE