TIDLIGERE ARRANGEMENTER I NJS NORSK AVDELING

Her rapporterer vi om programmer og presentasjoner fra seminarene og andre arrangementer som NJS Norsk avdeling har arrangert.

17.4.2024 HAVARIKOMMISJONEN

  • Presentasjon ved

    Ida Hogganvik Grøndahl, avdelingsdirektør baneavdelingen
    Heidi Funderud, havariinspektør baneavdelingen

30.11.2023 KONSEKVENSER AV STENGT DOVREBANE OG PLAN FOR GJENNOMÅPNING

20.11.2023 NYTT RUTEOPPLEGGE FOR HELE ØSTLANDET

14.11.2023 KVU BEDRE UTNYTTELSE AV ERTMS - ATO - AUTOMATIC TRAIN OPERATION

1.11.2023 KVU GREEN – REDUSERTE KLIMAUTSLIPP PÅ JERNBANE

17.10.2023 KVU ØKT KAPASITET I REGIONTOG

7.6.2023 NYE TOG PÅ NORSKE SPOR

1.6.2023: NOISE CONTROL ON RAILWAYS IN THE NORDIC COUNTRIES

9.5.2023 MED FORTIDEN INN I FREMTIDEN – OM JERNBANEN OG KULTURMINNER

21.3.2023 ELEKTRIFISERING AV TRØNDER- OG MERÅKERBANEN

8.3.2023 ERTMS IN THE NORDICS – STATUS AND FUTURE BENEFITS

15.2.2023 UAVHENGIGE VERDIANALYSER I BANE NOR OG PRESENTASJON AV PROSJEKTET NYGÅRDSTANGEN–BERGEN–FLØEN

14.2.2023 INNOVASJONSPROGRAMMET EUROPE'S RAIL- OG SPESIELT OM DET DIGITALE GODSTOGET

2.11.2022 OSLO - STOCKHOLM. FORBEDRING AV TOGTILBUDET PÅ KORT OG LANG SIKT

13.9.2022 STATUS OG FRAMTIDSUTSIKTER FOR NORSK JERNBANE

23.8.2022 JERNBANEDIREKTORATETS ARBEID MED KLIMA OG MILJØ

9.6.2022 DOVREBANEN – DOBBELTSPORANLEGGET VENJAR–EIDSVOLL–LANGSET

5.4.2022 RUTER OG JERNBANEN

  • Ruter og jernbanen - hvordan skal vi sammen gjøre hovedstadens kollektivtilbud enda bedre? Marit Elin Leite, direktør strategiske anskaffelser og operatørutvikling

5.4.2022 ÅRSMØTE NORSK AVDELING

23.3.2022 RINGERIKSBANEN UTBYGGING I REGI AV NYE VEIER AS


22.2.2022 RUTEPLAN R23 FOR ØSTFOLDBANEN/FOLLOBANEN OG GJØVIKBANEN


24.1.2022 OFOTBANEN (MALMBANAN) I FORTID OG FREMTID


7.12.2021 NULLFIB - NULLUTSLIPP PÅ IKKE-ELEKTRIFISERTE BANER


17.11.2021 NYE TOG PÅ NORSKE SPOR (3)


13.10.2021 UTBYGGING AV VESTFOLBANEN


26.5.2021 FORNEBUBANEN, PRESENTASJON AV PROSJEKTET

  • Oslo kommune, Fornebubanen ved prosjektledere Knut Sandbu og Klara Lyngnes


20.4.2021: JERNBANEN I NORGE 2021


13.4.2021: TRAFIKKPAKKE 4 - INNHOLD OG FORUTSETNINGER


17.3.2021: TOGREISER FRA NORGE TIL TYSKLAND - EN FJERN DRØM ELLER ER DET HÅP?


3.2.2021: NYE METODER FOR GRUNNUNDERSØKELSER FOR JERNBANE


17.11.2020: NYE TOG PÅ NORSKE SPOR


05.11.2020: NYTT DUBBELSPOR OG NY E16 MELLOM ARNA OG STANGHELLE


14.10.2020: TRAFIKPAKKE 3 VEST – NY TRAFIKAVTALE – OPERATØREN PRESENTERER SEG

  • Linda Rode, Vy


26.08.2020: TOGETS ROLE I OG ETTER EN PANDEMI


10.06.2020: KVU GODSTERMINALSTRUKTUR I OSLOREGIONEN OG NY GODSSTRATEGI


26.05.2020: MERE FOR PENGENE – BRUK AV BIM I BANE NOR


27.04.2020: SOMMERSTENGNINGER (SPORBRUDD) OG ALTERNATIV TRANSPORT. PRESENTATION AV HVA BANE NOR NÅ GJØR FOR Å REDUSERE OMFANGET AV SPORBRUDD OM SOMMEREN OG FOR Å BEDRE TILLBUDET OM ALTERNATIV TRANSPORT AV PASSASJERER OG GODS.


20.01.2020: DIGITALISERING OG PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD


07.01.2020: NULLUTSLIPP PÅ IKKE ELEKTRIFISERTE BANER


08.10.2019: KONKURRENSEUTSETTNING AV PERSONTRAFIKKEN. STATUS FOR TRAFIKPAKKE 1 OG 2 – OG ET BLIKK INN I PAKKE 4 OG 5.


05.06.2019: FJERNTOGSTRATEGI I NORGE/NORDEN


23.05.2019: ERTMS I NORGE – DIGITALISERING AV JERNBANENS SIGNALANLEGG


26.02.2019: NYE TOG PÅ NORSKE SPOR


05.12.2018: NY TEKNOLOGI MED HYPERLOOP VS. TRADISJONELL JERNBANE


21.11.2018: VEI OG BANE – HVA KAN VI LÆRE AV HVERANDRE


7.11.2018: NY OPERATØR PÅ SØRLANDSBANEN OG JÆRBANEN

Presentasjon: Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet

Presentasjon: Cathrine Elgin, Go-Ahead (ikke tilgjengelig)


23.10.2018: FREMTIDENS MOBILITET I STØPESKJEEN

Innlegg Ragnhild Wahl

Innlegg Erlend Solem, Fylkesdirektør samferdsel

Innlegg Anne Skolmli


16.10.2018: CROSS-BORDER RAIL TRAFFIC IN THE NORDIC REGION


26.9.2018: UTDANNING OG KOMPETANSE I JERNBANESEKTOREN


12.9.2018: OFFENTLIG KJØP AV PERSONTRANSPORT PÅ JERNBANE I STATLIG ELLER REGIONAL REGI. REGIONREFORMEN MOT JERNBANEREFORMEN – HVEM SKAL STYRE TOGTILLBUDET?


10.04.2018: HANDLINGSPROGRAM FOR JERNBANESEKTOREN 2018–2023


11.12.2017: NYTT AKTØRE I NORSK JERNBANE