TIDLIGERE ARRANGEMENTER I NJS NORSK AVDELING

Her rapporterer vi om programmer og presentasjoner fra seminarene og andre arrangementer som NJS Norsk avdeling har arrangert.

17.11.2021 NYE TOG PÅ NORSKE SPOR (3)


26.5.2021 Fornebubanen, presentasjon av prosjektet

  • Oslo kommune, Fornebubanen ved prosjektledere Knut Sandbu og Klara Lyngnes


20.4.2021: Jernbanen i Norge 2021


13.4.2021: Trafikkpakke 4 - innhold og forutsetninger


17.3.2021: Togreiser fra Norge til Tynkland - en fjern drøm eller er det håp?


3.2.2021: NYE METODER FOR GRUNNUNDERSØKELSER FOR JERNBANE


17.11.2020: NYE TOG PÅ NORSKE SPOR


05.11.2020: NYTT DUBBELSPOR OG NY E16 MELLOM ARNA OG STANGHELLE


14.10.2020: TRAFIKPAKKE 3 VEST – NY TRAFIKAVTALE – OPERATØREN PRESENTERER SEG

  • Linda Rode, Vy


26.08.2020: TOGETS ROLE I OG ETTER EN PANDEMI


10.06.2020: KVU GODSTERMINALSTRUKTUR I OSLOREGIONEN OG NY GODSSTRATEGI


26.05.2020: MERE FOR PENGENE – BRUK AV BIM I BANE NOR


27.04.2020: SOMMERSTENGNINGER (SPORBRUDD) OG ALTERNATIV TRANSPORT. PRESENTATION AV HVA BANE NOR NÅ GJØR FOR Å REDUSERE OMFANGET AV SPORBRUDD OM SOMMEREN OG FOR Å BEDRE TILLBUDET OM ALTERNATIV TRANSPORT AV PASSASJERER OG GODS.


20.01.2020: DIGITALISERING OG PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD


07.01.2020: NULLUTSLIPP PÅ IKKE ELEKTRIFISERTE BANER


08.10.2019: KONKURRENSEUTSETTNING AV PERSONTRAFIKKEN. STATUS FOR TRAFIKPAKKE 1 OG 2 – OG ET BLIKK INN I PAKKE 4 OG 5.


05.06.2019: FJERNTOGSTRATEGI I NORGE/NORDEN


23.05.2019: ERTMS I NORGE – DIGITALISERING AV JERNBANENS SIGNALANLEGG


26.02.2019: NYE TOG PÅ NORSKE SPOR


05.12.2018: NY TEKNOLOGI MED HYPERLOOP VS. TRADISJONELL JERNBANE


21.11.2018: VEI OG BANE – HVA KAN VI LÆRE AV HVERANDRE


7.11.2018: NY OPERATØR PÅ SØRLANDSBANEN OG JÆRBANEN

Presentasjon: Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet

Presentasjon: Cathrine Elgin, Go-Ahead (ikke tilgjengelig)


23.10.2018: FREMTIDENS MOBILITET I STØPESKJEEN

Innlegg Ragnhild Wahl

Innlegg Erlend Solem, Fylkesdirektør samferdsel

Innlegg Anne Skolmli


16.10.2018: CROSS-BORDER RAIL TRAFFIC IN THE NORDIC REGION


26.9.2018: UTDANNING OG KOMPETANSE I JERNBANESEKTOREN


12.9.2018: OFFENTLIG KJØP AV PERSONTRANSPORT PÅ JERNBANE I STATLIG ELLER REGIONAL REGI. REGIONREFORMEN MOT JERNBANEREFORMEN – HVEM SKAL STYRE TOGTILLBUDET?


10.04.2018: HANDLINGSPROGRAM FOR JERNBANESEKTOREN 2018–2023


11.12.2017: NYTT AKTØRE I NORSK JERNBANE